Skip to content
Jorge Rodríguez Gramage. Alcalde Ontinyent

Jorge Rodríguez Gramage. Alcalde d’Ontinyent

Com a alcalde d’Ontinyent, aprofite aquest espai per a reafirmar el compromís del nostre equip de govern per continuar impulsant el concepte de Ciutat Educadora. El moviment de ciutats educadores es va iniciar el 1990 quan un grup de ciutats, representades pels seus governs locals, va plantejar l’objectiu comú de treballar conjuntament en projectes i activitats per a millorar la qualitat de vida dels habitants, a partir de la seua implicació activa d’acord amb la Carta de Ciutats Educadores.

Per a nosaltres, l’educació al llarg de la vida és un element clau per al creixement democràtic i per al desenvolupament econòmic i social dels veïns i veïnes de la nostra ciutat.

És per tot això que amb la missió de coordinar, impulsar i difondre coneixement, projectes i accions que responguen al model de Ciutat Educadora i afí de desenvolupar totes les potencialitats educatives que té Ontinyent  hem cregut convenient crear el Consell Educatiu d’Ontinyent, amb la finalitat de crear una xarxa educativa a tots els agents educatius, formals i no formals, que ens ajuden a millorar la vida de la nostra ciutat.

 

 

Què fem al Departament d’Educació?

Oficina de matriculació

És l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ontinyent i la Direcció Territorial d’Educació, en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres docents finançats amb fons públics en els nivells d’Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Més informació

 

Gestió d’espais de formació

L’Ajuntament d’Ontinyent coordina l’ús de les instal·lacions dels centres escolars públics fora de l’horari lectiu per a activitats de caràcter educatiu, culturar, esportives o socials, sense finalitat lucrativa. Mes informació

 

Ajudes i subvencions per a estudiants

Es realitza una labor de suport a l’estudiantat de tots els nivells educatius presents a la localitat. D’altra banda, s’han establert un conjunt de facilitats per a l’alumnat universitari en matèria de transport, espais d’estudi i habitatge. Més informació

 

Camins Escolars Segurs

En favor de la mobilitat sostenible, es realitza una col·laboració entre els diferents departaments de l’Ajuntament per millorar els itineraris principals d’accés als centres que realitza l’alumnat d’Ontinyent. Més informació

 

Programa d’absentisme escolar

L’objectiu d’aquest programa és abordar la problemàtica de l’absentisme i l’abandó escolar i donar una resposta a les diverses situacions. Així mateix, es duen a terme actuacions en edats primerenques per tal de prevenir l’absentisme escolar, i s’atén l’alumnat i les famílies per tal d’afavorir la inserció escolar i social. En el programa treballen coordinadament l’Equip Social de Base, la Regidoria d’Educació i els centres escolars implicats. Més informació

 

Programes i suport socioeducatiu

La Regidoria organitza dins la seua programació anual activitats de suport als centres en diferents àmbits: educació viària, educació nutricional, jornades educatives sobre diversos temes, suport a l’agenda escolar, etc.

Qui som?

Emilia Tortosa

Tècnica d’Educació

Ferran Gandia Poveda

Regidor d’Educació i Esports

Mª José Rubio

Administrativa del departament

Comparteix a xarxes
Tradueix»
Skip to content