Inici

Jorge Rodríguez Gramage. Alcalde d'Ontinyent

Jorge Rodríguez Gramage. Alcalde d’Ontinyent

 Com a alcalde d’Ontinyent aprofite aquest espai per reafirmar el compromís del nostre equip de govern per seguir impulsant el concepte de Ciutat Educadora. El moviment de ciutats educadores es va iniciar el 1990 quan un grup de ciutats, representades pels seus governs locals, va plantejar l’objectiu comú de treballar conjuntament en projectes i activitats per a millorar la qualitat de vida dels habitants, a partir de la seva implicació activa d’acord amb la Carta de Ciutats Educadores.

Per a nosaltres, l’educació al llarg de la vida és un element clau per al creixement democràtic i per al desenvolupament econòmic i social dels veïns i veïnes de la nostra ciutat.

És per tot això que amb la missió de coordinar, impulsar i difondre coneixement, projectes i accions que responguen al model de Ciutat Educadora i afí de desenvolupar totes les potencialitats educatives que té Ontinyent  hem cregut convenient crear el Consell Educatiu d’Ontinyent, amb l’objectiu de crear una xarxa educativa a tots els agents educatius, formals i no formals, que ens ajuden a millorar la vida de la nostra ciutat.

 

 

¿Qué fem al Departament d’Educació?

Oficina de matriculació

És l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ontinyent i la Direcció Territorial d’Educació, en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres docents finançats amb fons públics en els nivells d’infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

 

Programa d’absentisme escolar

L’objectiu d’aquest programa és abordar la problemàtica de l’absentisme i l’abandó escolar i donar una resposta a les diverses situacions. Així mateix es realitzen actuacions en edats primerenques per tal de previndre l’absentisme escolar, i s’atén l’alumnat i les famílies per tal d’afavorir la inserció escolar i social. En el programa treballen coordinadament l’Equip Social de Base, la Regidoria d’Educació i els centres escolars implicats.

 

Escoles, cursos i tallers d’estiu

Són programes d’activitats especials per al mes de juliol per tal d’ocupar d’una forma enriquidora el primer mes de vacances:

  • Escola d’Estiu. Dirigida a xiquets i xiquetes de 3 a 11 anys. Comprén tallers, esports, visites culturals, piscina, etc. Aquesta escola es realitza en cooperació entre la INTERAPA local i la Regidoria d’Educació; es contracta una empresa per dur-la a terme.
  • Escola Jove. Adreçada a xiquets i xiquetes de 12 a 15 anys. Comprén excursions amb bici, futbet, senderisme, jocs aquàtics, expressió i teatre, etc. Aquesta escola es realitza en cooperació entre la INTERAPA local i la Regidoria d’Educació; es contracta una empresa per dur-la a terme.
  • Estiu Jove. Adreçat a joves entre 13 i 30 anys. Es tracta de cursos i tallers lúdics de temps lliure per tal de gaudir del temps d’oci que ofereix l’estiu: capoeira, dolçaina, percussió, cuina, massatge, teatre, etc. Aquesta proposta es realitza en cooperació entre el Consell Local de la Joventut i la Regidoria de Joventut.
  • Cursos d’Estiu CFPA San Carles. Adreçats a persones adultes majors de 18 anys. Són cursos i tallers per a complementar l’oferta d’oci i formació del temps lliure de l’estiu: fang, porcellana i gres, anglés inicial, educació per a la salut, valencià intensiu, etc. Aquests cursos tenen lloc al CFPA Sant Carles.
  • La Nau dels Estudiants. Cursos d’extensió universitària. Es tracta de cursos dirigits tant a estudiants universitaris com al públic en general. Cada any es determinen el nombre de cursos i la temàtica que s’ha de tractar. Les institucions organitzadores són l’Ajuntament d’Ontinyent i la Universitat de València-Estudi General, mitjançant el CADE.La participació en aquests cursos dóna dret als crèdits corresponents segons el nombre d’hores.

 

Programes i suport socioeducatiu

La Regidoria organitza dins la seua programació anual activitats de suport als centres en diferents àmbits: educació vial, educació nutricional, jornades educatives sobre diversos temes, suport a l’agenda escolar, etc.

Comparteix a xarxes