L’Ajuntament d’Ontinyent, el dia 27 de desembre de 2007, en sessió Plenària i per unanimitat, va aprovar la proposta d’incloure Ontinyent en la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores. 

La ciutat educadora és una proposta integradora de la vida ciutadana que concerneix a governs locals, però també a tot tipus d’institucions i associacions públiques i privades. El seu objectiu és treballar conjuntament amb sentit educatiu en el desenvolupament de polítiques i actuacions que impulsen la qualitat de vida de les persones, el seu esperit de ciutadans i els valors d’una democràcia participativa i solidaria.La ciutat és una font d’educació. Educa a través de les seues institucions educatives tradicionals, de les seues propostes culturals, però també a través de la seua planificació urbana, de les seues polítiques mediambientals, dels seus mitjans de comunicació, del seu teixit productiu i les seues empreses.

 

 

La ciutat educadora és aquella que entén que tota intervenció que es realitza a la ciutat ha de tenir implícita una funció educativa i per tant, és responsabilitat de tots/es.

 

 

 

L’escola ja no pot donar resposta en solitari a les nombroses necessitats educatives que planteja hui una societat tan complexa com la nostra. L’escola continua sent la institució educativa més important, però necessita vertebrar la seua acció amb la dels altres agents educatius, culturals i socials de la ciutat.

Volem fer d’Ontinyent una Ciutat Educadora, obrint-se a un concepte d’educació que va més enllà de l’escola, que implique les entitats ciutadanes en un mateix objectiu, que implique la participació dels ciutadans fins la corresponsabilitat. Al incloure Ontinyent en la Xarxa de Ciutats Educadores, Ontinyent es compromet a seguir els principis de la Carta de Ciutats Educadores, principis que es podrien resumir en:

 

• Educació en la diversitat.
• Diàleg entre generacions
• Participació ciutadana. Corresponsabilitat.
• Formació als educadors informals.
• Foment de la cohesió social. Acollida i no exclusió.
• Ajust de l’oferta educativa a la demanda laboral.
• Educació en valors.

 

 

 CARTA DE LES CIUTATS EDUCADORES  (BARCELONA, 1990)
Actualització (2020)

 

En 2020 es celebra el 30 aniversari de la proclamació de la Carta de Ciutats Educadores.

La Carta és el document fundacional d’aquest moviment internacional que promou una visió de ciutat que situa l’educació com a vector de transformació social i de millora de la vida comunitària. Coincidint amb aquest aniversari s’ha proclamat una nova versió actualitzada del document.

 

 

CAT_Carta_doblepagina