El Consell Educatiu d’Ontinyent és un órgan participatiu de consulta i assessorament amb els següents objectius:

  • Crear sinèrgies per a promoure l’èxit escolar i la renovació pedagògica.
  • Difondre els principis de la Carta de Ciutats Educadores.
  • Fer un diagnòsi de les necessitats educatives de la ciutat

 

CONSELL EDUCATIU DE CIUTAT

 

REGLAMENT CEO