Com a alcalde d’Ontinyent aprofite aquest espai per reafirmar el compromís del nostre equip de govern per seguir impulsant el concepte de Ciutat Educadora.

El moviment de ciutats educadores es va iniciar el 1990 quan un grup de ciutats, representades pels seus governs locals, va plantejar l’objectiu comú de treballar conjuntament en projectes i activitats per a millorar la qualitat de vida dels habitants, a partir de la seva implicació activa d’acord amb la Carta de Ciutats Educadores.

Per a nosaltres, l’educació al llarg de la vida és un element clau per al creixement democràtic i per al desenvolupament econòmic i social dels veïns i veïnes de la nostra ciutat.

És per tot això que amb la missió de coordinar, impulsar i difondre coneixement, projectes i accions que responguen al model de Ciutat Educadora i afí de desenvolupar totes les potencialitats educatives que té Ontinyent  hem cregut convenient crear el Consell Educatiu d’Ontinyent, amb l’objectiu de crear una xarxa educativa a tots els agents educatius, formals i no formals, que ens ajuden a millorar la vida de la nostra ciutat.

 

 

Jorge Rodríguez Gramage

Alcalde d’Ontinyent